Hindi, ang mga food stamp ay hindi mga subsidyo para sa McDonald's at Wal-Mart

Ang mga food stamp at iba pang pampublikong tulong para sa mga manggagawang mababa ang sahod ay hindi talaga subsidy para sa McDonald's (Andrew Burton/Getty Images)

ang pangangaso para sa pulang aklat ng Oktubre
Sa pamamagitan ngMichael R. SalainSi Michael R. Strain ay isang residenteng iskolar sa American Enterprise Institute. Abril 17, 2015 Sa pamamagitan ngMichael R. SalainSi Michael R. Strain ay isang residenteng iskolar sa American Enterprise Institute. Abril 17, 2015

Isang single mother ang nagtatrabaho sa isang fast-food restaurant. Ang kanyang mga oras ay nagbabago mula linggo hanggang linggo, at hindi siya kailanman makakapagtrabaho ng higit sa 30 oras sa isang partikular na linggo. Nawalan siya ng trabaho noong Hunyo, at hindi na siya makakahanap ng iba hanggang Setyembre. Ito ay ang parehong kuwento sa kanyang bagong trabaho: Hindi matatag na mga oras, at hindi siya makakamit ng 40. Kumikita siya ng kada oras — mas mataas sa minimum na sahod, sigurado, ngunit humigit-kumulang ,000 dolyares pa rin ang kanyang kinukuha sa kabuuan ng taon. Medyo nahihirapan siya sa pressure na palakihin ang kanyang dalawang anak sa mababang suweldo.

Nakakakuha siya ng ilang daang dolyar bawat buwan sa mga food stamp, at ang kanyang pamilya ay sakop sa ilalim ng Medicaid. Tumatanggap din siya ng tulong na pera mula sa gobyerno, kabilang ang mahigit ,000 mula sa earned-income tax credit.Maraming liberal ang nangangatwiran na ang pagkain, pangangalagang pangkalusugan at tulong na pera na natatanggap niya mula sa gobyerno ay katumbas ng subsidy sa kanyang employer, na dapat ay nagbabayad sa kanya ng mas mataas na sahod. Si Ken Jacobs, kasamang may-akda ng isang ulat sa paksa sa linggong ito na nakatanggap ng maraming atensyon, ay nagsusulat dito sa The News Magazine na ang mga nagbabayad ng buwis sa Amerika ay nagbibigay ng subsidiya sa mga taong nagtatrabaho ... dahil ang mga negosyo ay hindi nagbabayad ng isang buhay na sahod. Binabanggit ang a 2013 ulat mula sa National Employment Law Project (NELP), isinulat ng The Huffington Post na ang mababang sahod sa nangungunang 10 pinakamalaking fast food chain ay nagkakahalaga ng mga nagbabayad ng buwis ng humigit-kumulang .8 bilyon bawat taon. Sa patotoo sa harap ng mga mambabatas sa Connecticut noong nakaraang buwan, isang abogado ng NELP nakipagtalo na ang mababang-sahod na modelo ng negosyo na ginagawa ng marami sa pinakamalaki at pinaka kumikitang mga employer sa bansa ay hindi lamang nag-iiwan sa maraming pamilyang nagtatrabaho na hindi kayang bayaran ang mga pangunahing kaalaman, ngunit nagpapataw din ng malalaking gastos sa publiko sa kabuuan.

Ang Kwento ng Advertisement ay nagpapatuloy sa ibaba ng advertisement

Madaling makiramay sa argumentong ito. Ang mga manggagawang mababa ang sahod ay may napakahirap na panahon sa loob ng maraming taon. Sila ay nagsusumikap at naglalaro ng mga patakaran, ngunit marami ang tila hindi mauuna, sa kabila ng mga taon ng pakikibaka. Kung sila ay nagsusumikap, bakit kailangang magbayad ng kaunti ang kanilang mga amo para maging kuwalipikado sila sa tulong ng gobyerno?

Upang simulan ang pagsagot sa tanong na ito, mahalagang kilalanin na ang sahod ay labis na naiimpluwensyahan ng mga puwersa ng pamilihan. At kung ang isang manggagawa ay maaari lamang magdala, halimbawa, bawat oras na kita sa kanyang kumpanya, ito ay hindi makatotohanang asahan na ang kanyang kumpanya ay magbabayad sa kanya, sabihin, kada oras. Kung nangyari ito, ang kumpanya ay mawawalan ng anim na bucks para sa bawat oras na nagtrabaho ang manggagawa. Ang kaayusan na iyon ay hindi maaaring magtagal.

kailan ssi makakakuha ng stimulus

At kaya kung ang kilusang nabubuhay na sahod - na sa maraming pagkakatawang-tao ay nagtataguyod ng kada oras na minimum na sahod - ay magkakaroon ng paraan, tiyak na marami pa tayong Amerikanong tatanggap ng tulong ng gobyerno, dahil mas kaunting mga Amerikano ang makakahanap ng trabaho. Ito ay isang seryosong depekto sa argumento laban sa mga employer na mababa ang sahod na maraming mga liberal ang sumusulong.

Ang Kwento ng Advertisement ay nagpapatuloy sa ibaba ng advertisement

At may nananatiling mas malaking kapintasan. Ang kanilang argumento laban sa mga employer na mababa ang sahod ay nagpapakita rin ng mas malalim na hindi pagkakaunawaan tungkol sa kalikasan ng lipunan at sa mga tungkuling ginagampanan ng iba't ibang miyembro.

Dapat magkaroon ng layunin ang lipunan na walang sinumang nagtatrabaho ng buong oras at namumuno sa isang sambahayan ang nabubuhay sa kahirapan. Ngunit dahil ito ay isang panlipunang layunin, ang mga mapagkukunan mula sa lahat ng lipunan ay dapat na isama upang matugunan ito. Ang argumento na ang mga nagpapatrabahong mababa ang sahod ay gumagawa ng mali sa pamamagitan ng napakaliit na pagbabayad na ang ilan sa kanilang mga manggagawa ay kuwalipikado para sa tulong ng gobyerno ay nagmumungkahi na ang responsibilidad ng pagtiyak ng sapat na pamantayan ng pamumuhay para sa mga manggagawang ito ay nahuhulog lamang sa mga negosyong nagpapatrabaho sa kanila. Ito ay isang napakalimitadong pangitain.

mga pelikulang pambata sa sinehan ngayon

Dapat pasanin ng McDonald's at Wal-Mart ang ilan sa responsibilidad na iyon, sigurado. Pero hindi lang sila. Ang mga hedge fund manager, corporate CEOs, well-to-do economist at law-firm partners ay dapat ding sumali. Ang mga mapagkukunan mula sa lahat ng lipunan — kabilang, ngunit hindi limitado sa, mababang sahod na employer — ay dapat gamitin upang matiyak na walang sinumang nagsusumikap na nabubuhay sa kahirapan.

Ang Kwento ng Advertisement ay nagpapatuloy sa ibaba ng advertisement

At iyon, siyempre, ay eksakto kung paano kasalukuyang inorganisa ang lipunan: Ang sahod ay (higit sa lahat) tinutukoy ng merkado, at ang tulong ng gobyerno - na pinondohan ng mga nagbabayad ng buwis - ay ginagamit upang tulungan ang mga pamilyang mababa ang kita na makamit ang isang baseline na pamantayan ng pamumuhay. Na ang ilang manggagawang mababa ang sahod ay tumatanggap ng tulong ng gobyerno ay hindi isang bug sa sistema; ito ay isang tampok. Ang gobyerno ay hindi nagbibigay ng subsidiya sa Wal-Mart; hindi eksklusibong responsibilidad ng Wal-Mart na tiyakin na ang mga manggagawa ng Wal-Mart ay nagdadala ng sapat na pera bawat linggo. Sa halip, tinutulungan ng gobyerno ang mga manggagawang hindi makapag-utos ng sapat na sahod upang matugunan ang mga pangangailangan.

Ang sistema ay hindi gumagana nang perpekto, siyempre. May mga pagkukulang sa tulong na ibinibigay namin sa mga manggagawang mababa ang sahod, at malamang na ang ilang mga programa ng gobyerno ay nagagawa. patungo sa mababang sahod ng ilang manggagawa. Ang merkado ng paggawa ay may mga kapintasan sa pagtatakda ng suweldo at oras ng mga manggagawa. At maraming salik na hindi pang-market ang nakakaimpluwensya rin sa mga resultang ito.

Ngunit kung kailangan kong pumili sa pagitan ng isang sistema kung saan ang responsibilidad na tulungan ang mga manggagawang mababa ang sahod na makatakas sa kahirapan ay nasa buong lipunan o nahuhulog lamang sa kanilang mga tagapag-empleyo, sasamahan ko ang una sa bawat oras.

Ang Kwento ng Advertisement ay nagpapatuloy sa ibaba ng advertisement

Hindi ito nangangahulugan na dapat nating hayaan ang corporate America na ganap na mawala. Hindi natin dapat, kahit na madalas na ginagawa ng mga konserbatibo. Ang mga kumpanya ay nangangailangan ng mas malakas na pakiramdam ng attachment sa lipunan at sa kanilang mga manggagawa. Ang mga implicit na kontrata na dating namamahala sa mga ugnayan ng manggagawa at kumpanya ay masyadong nasira, at dapat gamitin ang pampublikong patakaran upang palakasin ang mga ito.

pagsusuri ng stimulus ng mga beterano na may kapansanan 2021

Sa katunayan, tinitiyak na ang mga nagtatrabaho at nasa gitnang uri ng mga Amerikano ay may mga kasanayang kailangan upang makipagkumpetensya sa 21st-century labor market ay isa sa pinakamalaking hamon na kinakaharap ng pampublikong patakaran ngayon. Tulad ng pagtiyak na walang sinumang nagtatrabaho ng buong oras at namumuno sa isang sambahayan ang nabubuhay sa kahirapan.

Tama ang kaliwa na ang mga employer na mababa ang sahod ay may tungkulin sa pagharap sa mga hamong ito. Ngunit gayon din tayong lahat.

Naglo-load ng Artikulo ng GiftOoutline...